Chủ đề Ngày đăng
Thư mời chào giá gói thầu: Tổ chức liên hoan tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phát động thi đua SXKD năm 2023 của Công ty
Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua sắm vật tư dự phòng rủi ro tuabin khí, tuabin hơi phục vụ Đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 100.000 EOH năm 2023
Thông báo KHLCNT gói thầu: Tổ chức liên hoan tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phát động thi đua SXKD năm 2023 của Công ty
Thông báo KQLCNT gói thầu: Thi công rải bù đá 2x4 khu vực trạm gas Lot 1&3 và xử lý lún sụt khu vực bờ kè trạm bơm nước tuần hoàn của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Thông báo KQLCNT gói thầu: Thiết kế, in lịch và thiệp Tết Công ty năm 2023
Thông báo KQLCNT gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo, quan trắc đối chứng và lập báo cáo kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc online nước thải làm mát, nước làm mát đầu vào NMĐ Nhơn Trạch 2
Thông báo KQLCNT gói thầu: Quan trắc môi trường lao động định kỳ năm 2022
Thư mời chào giá gói thầu: Thi công rải bù đá 2x4 khu vực trạm gas Lot 1&3
Thông báo KQLCNT gói thầu: Thử nghiệm mẫu dầu cách điện định kỳ MBA chính GT5&GT6 và MBA tự dùng TD95&TD96
Thông báo KHLCNT gói thầu: Thi công rải bù đá 2x4 khu vực trạm gas Lot 1&3