Chủ đề Ngày đăng
Thông báo KQLCNT Gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2024
Thư mời chào giá Gói thầu: Kiểm định định kỳ các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ năm 2024
Thông báo KHLCNT Gói thầu: Kiểm định định kỳ các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ năm 2024
Thông báo KHLCNT Gói thầu: Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Công ty năm 2024
Thư mời chào giá Gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2024
Thư mời chào giá Gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2024.
Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá
Thư mời chào giá và Quyết định phê duyệt YCBG gói thầu Mua sắm vật tư khắc phục bất thường NMĐ Nhơn Trạch 2 đợt 1 năm 2024
Thông báo KHLCNT Gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2024
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024