Chủ đề Ngày đăng
Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Công ty năm 2021
Thông báo KQLCNT gói thầu: Thực hiện dịch vụ thông quan, tạm xuất 03 lô hàng hóa đi sửa chữa.
Thông báo KQLCNT gói thầu: Kiểm định công tơ đo đếm điện năng định kỳ năm 2021 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Thông báo KQLCNT gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo và quan trắc đối chứng hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải làm mát NMĐ Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLCNT gói thầu: Kiểm định công tơ đo đếm điện năng định kỳ năm 2021 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLCNT gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo và quan trắc đối chứng hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải làm mát NMĐ Nhơn Trạch 2
Thư mời chào giá gói thầu: Sửa chữa, thay thế một số thiết bị thang máy tại nhà Công vụ Công ty
Thông báo KHLCNT gói thầu: Sửa chữa, thay thế một số thiết bị thang máy tại nhà Công vụ Công ty.
Thông báo KQLC đơn vị: Quảng bá thông tin NT2 trong ấn phẩm " Hồ sơ 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" phiên bản 2021.
Thông báo KQLCNT gói thầu: Mua máy lạnh thay thế trạm lấy mẫu và phòng điều khiển cho NMĐ Nhơn Trạch 2