Chủ đề Ngày đăng
Thông báo KQLCNT Gói thầu: Thuê dịch vụ cắt và vát mép hàn các đường ống phục vụ công tác thay thế 06 van lớn trong đại tu NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2023
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Kiểm định công tơ đo đếm điện năng định kỳ năm 2023 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Thông báo KQLCNT Gói thầu: Cung cấp trang thiết bị văn phòng cho CBCNV Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thông báo kết quả đàm phán trực tiếp gói thầu Đào tạo phương pháp đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
Thông báo kết quả đàm phán trực tiếp gói thầu Thu gom, vận chuyển và xử lý nhớt thải đã qua sử dụng
Thông báo KHLCNT Gói thầu: Cung cấp trang thiết bị văn phòng cho CBCNV Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thư mời chào giá và QĐ phê duyêt yêu cầu báo giá gói thầu Thuê dịch vụ cắt và vát mép hàn các đường ống phục vụ công tác thay thế 06 van lớn trong đại tu NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2023
Thông báoKHLCNT gói thầu Thu gom, vận chuyển và xử lý nhớt thải đã qua sử dụng
Thông báo KHLCNT gói thầu: Thuê dịch vụ cắt và vát mép hàn các đường ống phục vụ công tác thay thế 06 van lớn trong đại tu NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2023
Thông báo KHLCNT gói thầu: Kiểm định công tơ đo đếm điện năng định kỳ năm 2023 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2