Chủ đề Ngày đăng
Thông báo KQLCNT gói thầu: Kiểm định định kỳ các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
Thư mời chào giá và Quyết định phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm khẩn vật tư để xử lý bất thường Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua sắm khẩn vật tư để xử lý bất thường Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
KQLCNT gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2022
Thông báo KQLCNT gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2022
Thông báo KQLCNT gói thầu: Bảo hiểm con người kết hợp mức trách nhiệm cao cho CBCNV Công ty năm 2022
Thư mời chào giá gói thầu: Kiểm định định kỳ các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
Thư mời chào giá gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2022
Thông báo KHLCNT gói thầu: Kiểm định định kỳ các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
Thông báo KHLCNT gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2022