Chủ đề Ngày đăng
Thông báo KHLCNT gói thầu: Dịch vụ bảo trì website và bảo dưỡng 02 máy chủ của Công ty
Thư mời chào giá gói thầu: Diệt mối mọt, côn trùng nhện, chuột đảm bảo an toàn cho thiết bị và kết cấu xây dựng bằng gỗn trong Công ty năm 2020
Thông báo KHLCNT gói thầu: Diệt mối mọt, côn trùng nhện, chuột đảm bảo an toàn cho thiết bị và kết cấu xây dựng bằng gỗn trong Công ty năm 2020
Thông báo KQLCNT đơn vị: Thực hiện truyền thông trong chương trình thương hiệu mạnh Hàng Việt tốt - Dịch vụ hoàn hảo năm 2020
Thông báo KQLCNT đơn vị: Thực hiện truyền thông trong chương trình thương hiệu mạnh Asean 2020 -Lần thứ 5
Thư mời chào giá gói thầu: Thiết kế, in lịch và thiệp Tết Công ty năm 2021
Thông báo KQLCNT gói thầu: Thiết kế, in lịch và thiệp Tết Công ty năm 2021
Thông báo KHLCNT gói thầu: Kiểm định các van an toàn của 02 lò thu hồi nhiệt NMĐ Nhơn Trạch 2 trong trung tu mở rộng năm 2020
Thông báo KQLCNT gói thầu: Chế tạo Riser Pipe số 3, 4 và 5; và các Bearing Sleeve, Packing Sleeve và Sage Sleeve của bơm rửa ngược lưới quay rác NMD Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLCNT gói thầu: Chế tạo Riser Pipe số 3, 4 và 5; và các Bearing Sleeve, Packing Sleeve và Sage Sleeve của bơm rửa ngược lưới quay rác NMD Nhơn Trạch 2