Chủ đề Ngày đăng
Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua sắm khẩn vật tư để xử lý bất thường Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
KQLCNT gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2022
Thông báo KQLCNT gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2022
Thông báo KQLCNT gói thầu: Bảo hiểm con người kết hợp mức trách nhiệm cao cho CBCNV Công ty năm 2022
Thư mời chào giá gói thầu: Kiểm định định kỳ các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
Thư mời chào giá gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2022
Thông báo KHLCNT gói thầu: Kiểm định định kỳ các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
Thông báo KHLCNT gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2022
Quyết định về việc phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2022.
Thông báo KHLCNT gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2022