Chủ đề Ngày đăng
Thông báo KQLCNT gói thầu: In báo cáo thường niên 2019 và tài liệu phục vụ đại hội cổ đông thường niên 2020
Thông báo KQLCNT gói thầu: Phát quang đảm bảo phòng chống cháy nổ trong mùa khô năm 2020
Thông báo gia hạn thời điểm kết thúc nhận báo giá gói: thầu Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2020
Thư mời chào giá gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2020
Thư mời chào giá gói thầu: Phát quang khu vực hàng rào xung quanh nhà máy và khu vực văn phòng công trường tạm của Công ty để đảm bảo an toàn PCCN trong mùa khô năm 2020.
Thông báo KHLCNT gói thầu: Phát quang, dọn sạch chở đi nơi khác xử lý cỏ lau, cỏ gai, cây keo, hàng rào xung quanh nhà máy
Thông báo KHLCNT gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2020
Thông báo KQLCNT gói thầu: Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh năm 2020
Thư mời chào hàng gói thầu: Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh
Thông báo KHLCNT gói thầu: Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh