Khoa học Công nghệ

Khoa học Công nghệ

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp tiên tiến trên thế giới, là một trong số ít các nhà máy điện hiện đại bậc nhất ở Việt Nam...