Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 có tổng công suất 750 MW, sử dụng công nghệ tuabin khí thế hệ F, là công nghệ tiến tiến trên thế giới hiện nay, có hiệu suất cao và rất thân thiện với môi trường. Nhà máy có cấu hình 2-2-1, bao gồm 2 tuabin khí thế hệ F, 2 lò thu hồi nhiệt kiểu nằm ngang tuần hoàn tự nhiên ba cấp áp lực có tái sấy và 1 tuabin hơi ba cấp áp lực phù hợp với công nghệ thiết kế của lò thu hồi nhiệt. Hàng năm nhà máy cung cấp cho lưới điện quốc gia sản lượng điện trung bình khoảng 05 tỷ kWh thông qua sân phân phối 220 kV, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, đặc biệt là khu vực miền Đông Nam Bộ nơi có phụ tải cao nhất cả nước.

Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 là nhà máy điện hiện đại, có mức độ tự động hóa rất cao. Toàn bộ nhà máy được vận hành tự động trên hệ thống điều khiển SPPA-T3000, đây là hệ thống điều khiển tiên tiến nhất của Tập đoàn Siemens – Đức.

Nhiên liệu chính để vận hành nhà máy là khí thiên nhiên (khoảng 3 triệu m3/ngày đêm) và nhiên liệu dự phòng là dầu DO. Trong quá trình vận hành nếu có sự cố về việc cung cấp nhiên liệu khí thì nhà máy sẽ tự động chuyển sang vận hành bằng nhiên liệu dự phòng là dầu DO.
 Giản đồ công nghệ nhà máy
Tuabin khí
Tuabin hơi