Cam kết phát triển bền vững

Phát triển bền vững là nền tảng để doanh nghiệp xây dựng bộ máy hoạt động của mình, tối ưu quy trình sản xuất kinh doanh,… để từ đó không chỉ tạo ra các tác động tích cực đối với môi trường, góp phần phát triển cộng đồng mà còn tạo ra những giá trị bền vững cho chính Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2). Vì thế, NT2 luôn xác định việc đầu tư cho phát triển bền vững sẽ là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Là đơn vị sản xuất và kinh doanh sản phẩm cốt lõi là điện năng, NT2 luôn chú trọng và ý thức việc tuân thủ môi trường. Công ty chúng tôi cam kết và nỗ lực tìm kiếm các giải pháp tốt nhất thông qua việc sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu và năng lượng, sử dụng công nghệ tiên tiến, giảm phát thải nhà kính và kiểm soát tốt các vấn đề môi trường khác như: Không khí, nước, chất thải…

NT2 luôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và cam kết:

 1. Quản trị
  • Duy trì và nâng cao năng lực quản lý
  • Tập trung vào hoạt động cốt lõi: Sản xuất và kinh doanh điện năng
  • Hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với “Thân thiện - Hiệu quả - An toàn
 2. Công tác an toàn sức khỏe môi trường
  • Thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý ATSKMT; đảm bảo sự phù hợp các chính sách
  • Xây dựng và áp dụng hệ thống an toàn sức khỏe môi trường đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14001, OHSAS 18001
  • Sử dụng nguồn nguyên liệu hiệu quả
  • Tiết kiệm năng lượng
  • Kiểm soát và xử lý tốt khí phát thải (Giảm thiểu lượng phát thải CO2 và các chất thải gây hiệu ứng nhà kính)
  • Kiểm soát chất thải, nguồn nước
 3. Phát triển nguồn nhân lực
  • Đảm bảo điều kiện làm việc, chế độ cho người lao động
  • Chú trọng công tác đào tạo, phát huy sáng kiến kỹ thuật
 4. Trách nhiệm với cộng đồng
  • Thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội
  • Đóng góp cho ngân sách nhà nước
  • Đầu tư cơ sở vật chất, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương