Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hiện tại vận hành rất ổn định, an toàn, cung cấp sản lượng điện hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế xã hội.

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) được thành lập vào ngày 15/06/2007 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐH của Đại hội đồng cổ đông với vốn điều lệ ban đầu là 2.560.000.000.000 đồng. Hiện nay, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có vốn điều lệ 2.878.760.290.000 đồng.

Công ty là chủ đầu tư, quản lý và vận hành Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2. Nhà máy sử dụng công nghệ tiên tiến tua bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ F với cấu hình 2-2-1, bao gồm 2 tua bin khí, 2 lò thu hồi nhiệt và 1 tua bin hơi, tổng công suất đạt 750 MW.

NT2 chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn cao. NT2 có đội ngũ cán bộ kỹ sư, trình độ cao, nhiệt huyết. Trong quá trình hoạt động và phát triển, NT2 tập trung vào giá trị cốt lõi là sản xuất kinh doanh điện năng một cách hiệu quả.

NT2 là doanh nghiệp nhiều năm liên tiếp thuộc Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất do Forbes bình chọn, Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Doanh nghiệp vì người lao động… Mã cổ phiếu NT2 luôn thu hút nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán bởi sự minh bạch thông tin, tài chính ổn định và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông.

Tầm nhìn

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 phấn đấu trở thành công ty phát điện độc lập hàng đầu trong thị trường điện Việt Nam; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tạo niềm tin vững chắc cho cổ đông.

Sứ mệnh

Đảm bảo cung cấp điện năng thương phẩm ổn định, an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, bộ máy vận hành chuyên nghiệp để tạo ra những giá trị gia tăng bền vững cho khách hàng và cổ đông.

Giá trị cốt lõi

PVPower NT2 trở thành biểu tượng Thân thiện, Hiệu quả và An toàn.

Thân thiện

Công nghệ thân thiện với môi trường; thân thiện trong hợp tác, ứng xử; Tạo dựng và phát triển thương hiệu, bản sắc văn hóa doanh nghiệp, với tinh thần xây dựng công ty trở thành “mái nhà chung” cho tập thể CBCNV và địa chỉ đầu tư tin cậy cho các cổ đông.

Hiệu quả

Tập trung vào hoạt động cốt lõi, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, cơ cấu bộ máy tổ chức tinh gọn, thực hành tiết kiệm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đem lại hiệu quả thiết thực và bền vững cho Công ty và cổ đông.

An toàn

Đảm bảo nhà máy hoạt động ổn định, tránh các sự cố máy móc thiết bị và con người; nhân sự được trang bị đầy đủ kiến thức an toàn sức khỏe môi trường.