NT2: Ký thỏa thuận hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

NT2: Ký thỏa thuận hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Ngày 07/10/2015, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) và Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã ký kết Thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.