Sử dụng năng lượng

Giới thiệu:

Nhiên liệu khí và dầu Do:

NT2 sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào là khí thiên nhiên được khai thác từ bể Cửu Long và Nam Côn Sơn. Khí thiên nhiên “thân thiện” hơn với môi trường, đảm bảo sạch hơn. Với đặc thù ngành điện, nếu thủy điện tàn phá rừng, môi trường sinh thái, sử dụng sức nước để sản xuất gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng. Điện than gây ô nhiễm môi trường, cần lượng lớn người lao động, môi trường độc hại, ảnh hưởng sức khỏe. Vì thế, xu thế trên thế giới, nhằm bảo vệ môi trường, hạn chế phát thải nhà kính, hiên nay các nước ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo và điện khí, hạn chế điện than. Theo đánh giá, nếu năm 2012 sử dụng điện than chiếm 40% thì xu thế đến năm 2040  sẽ giảm xuống 29%, trong khi đó, điện năng lượng tái tạo tăng từ 22% đến 29%, điện khí như NT2 sẽ tăng từ 22% lên 28% (Theo nguồn: ww.eia.gov). NT2 chỉ sử dụng dầu DO dự phòng khi cần thiết.

Năm 2016, sản lượng khí NT2 sử dụng: 945 triệu Sm3, giảm 39 triệu Sm3 so với năm 2015: 984 triệu Sm3. Lượng dầu DO dự phòng sử dụng khi nguồn khí dừng cung cấp: 7.662 m3.

Điện sử dụng

Tận dụng nguồn điện do Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sản xuất được, NT2 sử dụng để vận hành một số thiết bị của Nhà máy và điện sinh hoạt cho Công ty, tiết kiệm được nguồn năng lượng, bảo vệ môi trường. Đồng thời, điện sinh hoạt của NT2 sử dụng thiết bị đèn led thay thế đèn huỳnh quang, tiết kiệm điện năng. Các tổ máy vận hành nhiên liệu khí được tối ưu hóa khi sử dụng điện:

Điện mua ngoài sử dụng của NT2 như sau: năm 2015: 2.025.700 kWh, năm 2016: 2.616.954 kWh.

Điện tự dùng tiết kiệm của NT2 như sau: năm 2015: 2.002.432 kWh, năm 2016: 3.055.917 kWh.

Như vậy, năm 2016 lượng điện tự dùng của NT2 tiết kiệm được 1.053.485 kWh, đạt 153%  so với năm 2015, góp phần giảm chi phí cho Công ty, đồng thời tiết kiệm năng lượng, nâng cao công tác bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững