Hưởng ứng phong trào hội thao truyền thống người lao động  CBCNV NT2   Ban lãnh đạo công ty tới thăm và tài  trợ công trình xây dựng trường tiểu học Hoàng Xuân Nhị - Cà Mau


   Hưởng ứng phong trào hội thao truyền thống người lao động CBCNV NT2
  BLĐ Công ty tới thăm và tài  trợ công trình xây dựng trường tiểu học Hoàng Xuân Nhị - Cà Mau
         

  Hội thi cắm hoa kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8-3 nữ CBCNV NT2
  Hội cựu chiến binh tới thăm và làm việc tại nhà máy điện NT2

  Hội thi cắm hoa kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 nữ CBCNV NT2 
  Hội cựu chiến binh tới thăm và làm việc tại nhà máy điện NT2