Phát thải nhà kính

 

Khí nhà kính là những khí có khả năng hấp thụ các bức xạ sóng dài (hồng ngoại) được phản xạ từ bề mặt Trái Đất khi được chiếu sáng bằng ánh sáng mặt trời, sau đó phân tán nhiệt lại cho Trái Đất, gây nên hiệu ứng nhà kính. Các khí nhà kính chủ yếu bao gồm: hơi nước, CO2, CH4, N2O, O3, các khí CFC. Trong hệ mặt trời, bầu khí quyển của Sao Kim, Sao Hỏa và Titan cũng chứa các khí gây hiệu ứng nhà kính. Khí nhà kính ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiệt độ của Trái Đất, nếu không có chúng nhiệt độ bề mặt Trái Đất trung bình sẽ lạnh hơn hiện tại khoảng 33 °C (59 °F).

Khí phát thải  từ Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chủ yếu là Co2. Tuy nhiên, lượng Co2 do Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 phát ra thấp hơn 30% so với nhà máy điện than có công suất tương tự.

Giải pháp hiện nay: Đầu tư dự án thu hồi và sản xuất khí CO2 hóa lỏng