Khoa học Công nghệ

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp tiên tiến trên thế giới, là một trong số ít các nhà máy điện hiện đại bậc nhất ở Việt Nam hiện nay có hiệu suất và mức độ tự động hóa cao. Nhà máy hoạt động ổn định, sản xuất kinh doanh hiệu quả là nhờ đội ngũ cán bộ quản lý cũng như các kỹ sư, công nhân tham gia công tác vận hành và sửa chữa có bề dày kinh nghiệm, trình độ, kỹ thuật cao và có tác phong công nghiệp.

 
PVPower NT2 với diễn đàn phát huy sáng kiến chủ đề “ tiết kiệm điện”

Công ty luôn chú trọng mạnh mẽ các thành tựu mới nhất của công nghệ thông tin vào quản lý, vận hành để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm. Tăng cường thực hiện nghiên cứu và áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại nhà máy mang lại hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

Đồng thời Công ty cũng luôn chú trọng, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để tất cả CBCNV đều tham gia nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, giúp nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vận hành an toàn hơn, hiệu quả hơn.. Đẩy mạnh các phòng trào thi đua sáng tạo, cải tiến kỹ thuật đồng thời nhanh chóng đưa các sáng kiến cải tiến áp dụng vào thực tế trên cơ sở không ảnh hưởng đến sản xuất . Những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đều được áp dụng kịp thời vào trong quá trình sản xuất và làm lợi cho Công ty giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Thực hiện tốt việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Công ty đã thành lập Hội đồng khoa học công nghệ để hướng các hoạt động đi sâu vào công tác nghiên cứu khoa học, phát triển bền vững. Hiện nay, Công ty đã có những thỏa thuận liên kết, trao đổi hợp tác về các vấn đề đào tạo và nghiên cứu khoa học với một số trường đại học danh tiếng trong nước như Đại học Bách khoa TP. HCM, Đại học Dầu khí,…