Chủ đề Ngày đăng
Quyết định về việc Phê duyệt Yêu cầu báo giá gói thầu: Mua đồng phục văn phòng năm 2022 cho CBCNV
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê đơn vị in báo cáo thường niên năm 2021
Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua đồng phục văn phòng năm 2022 cho CBCNV
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê đơn vị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo KHLCNT gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2022.
Thư mời chào giá gói thầu: Sửa chữa, thay thế đồ gỗ nội thất hội trường lầu 3 thuộc nhà hành chính của Công ty
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê đơn vị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo KHLCNT gói thầu: Sửa chữa, thay thế đồ gỗ nội thất hội trường lầu 3 thuộc nhà hành chính của Công ty
Thư mời chào giá gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới
Quyết định về việc Phê duyệt Yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm khẩn vật tư ruột bình tích áp hệ thống điều khiển thủy lực Bladder Accumulator) để xử lý bất thường phục vụ sản xuất năm 2022