Chủ đề Ngày đăng
Thông báo KQLCNT gói thầu: Tổ chức liên hoan tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và phát động thi đua SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLCNT gói thầu: Tổ chức liên hoan tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và phát động thi đua SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLCNT gói thầu: Tổ chức chương trình Hội thảo phối hợp vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trong Hệ thống điện, Thị trường điện năm 2019
Thông báo KHLCNT gói thầu: Thi công cửa thông gió chống hắt nước mưa bảo vệ Vật tư Thiết bị tại kho của PVPower NT2
Thông báo Gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Thiết kế, in Lịch và Thiệp tết Công ty năm 2020
Thư mời chào hàng gói thầu:Thiết kế, in Lịch và Thiệp tết Công ty năm 2020
Thông báo KHLCNT gói thầu: Thiết kế, in Lịch và Thiệp tết Công ty năm 2020
Thông báo KQLCNT gói thầu: Kiểm định định kỳ các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động năm 2019.
Thông báo KQLCNT gói thầu: Huấn luyện về ATLĐ-VSLĐ và an toàn điện cho CBCNV Công ty năm 2019
Thông báo KQLCNT gói thầu: Cung cấp, lắp đặt các linh kiện, thiết bị cho thang máy nhà Công vụ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2