Chủ đề Ngày đăng
Thông báo Gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Thiết kế, in Lịch và Thiệp tết Công ty năm 2020
Thư mời chào hàng gói thầu:Thiết kế, in Lịch và Thiệp tết Công ty năm 2020
Thông báo KHLCNT gói thầu: Thiết kế, in Lịch và Thiệp tết Công ty năm 2020
Thông báo KQLCNT gói thầu: Kiểm định định kỳ các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động năm 2019.
Thông báo KQLCNT gói thầu: Huấn luyện về ATLĐ-VSLĐ và an toàn điện cho CBCNV Công ty năm 2019
Thông báo KQLCNT gói thầu: Cung cấp, lắp đặt các linh kiện, thiết bị cho thang máy nhà Công vụ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thông báo KQCĐT gói thầu: Chế tạo Riser Pipe số 3 và các Bearing Sleeve của Bơm rửa ngược lưới quay rác số 1 - NMĐ Nhơn Trạch 2
Thông báo KQLC Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLCNT gói thầu: Chế tạo Riser Pipe số 3 và các Bearing Sleeve của Bơm rửa ngược lưới quay rác số 1
Thông báo KHLCNT gói thầu: Cung cấp, lắp đặt các linh kiện, thiết bị cho thang máy nhà công vụ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2