Chủ đề Ngày đăng
Thư mời chào giá gói thầu: Đào tạo nguyên lý, cấu tạo, chức năng vận hành, cách hiệu chuẩn các thiết bị đo trong nhà máy điện
Thư mời chào giá gói thầu: Đào tạo phương pháp đánh giá nội bộ và xây dựng chuyển đổi hệ thống quản lý ATSKMT theo chuẩn ISO 14001 và ISO 45001
Thông báo KQLCNT gói thầu: Nâng cấp hệ thống vô tuyến điện nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLCNT gói thầu: Đào tạo nguyên lý, cấu tạo, chức năng vận hành, cách hiệu chuẩn các thiết bị đo trong nhà máy điện
Thông báo KHLCNT gói thầu: Đào tạo phương pháp đánh giá nội bộ và xây dựng chuyển đổi hệ thống quản lý ATSKMT theo chuẩn ISO 14001 và ISO 45001
Thông báo KQLCNT gói thầu: Đo kiểm bụi Amiang phục vụ trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn trạch 2 năm 2020
Thông báo KHLCNT gói thầu: Nâng cấp hệ thống vô tuyến điện nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Thư mời chào hàng gói thầu: Đo kiểm bụi Amiang phục vụ trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn trạch 2 năm 2020
Thông báo KHLCNT gói thầu: Đo kiểm bụi Amiang phục vụ trung tu mở rộng NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2020
Thông báo KQLCNT gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2020