Chủ đề Ngày đăng
Thông báo KQLCNT gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị sử dụng trong nhà bếp của Công ty
Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua bảo hiểm con người kết hợp mức trách nhiệm cao cho CBCNV Công ty năm 2022
Thông báo KQCG gói thầu: Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Công ty và kết hợp tổ chức nghỉ dưỡng cho CBCNV năm 2022
Thông báo KHLCNT gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị sử dụng trong nhà bếp của Công ty
Thông báo KQLCNT gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2022.
Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu: Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Công ty và kết hợp tổ chức nghỉ dưỡng cho CBCNV năm 2022
Thư mời chào giá gói thầu: Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Công ty và kết hợp tổ chức nghỉ dưỡng cho CBCNV năm 2022
Thông báo KQĐPTT gói thầu: Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Công ty và kết hợp tổ chức nghỉ dưỡng cho CBCNV năm 2022
Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua quà tặng cho CBCNV nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (15/6/2007 - 15/6/2022).
Thông báo KHLCNT gói thầu: Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Công ty và kết hợp tổ chức nghỉ dưỡng cho CBCNV năm 2022