Bản tin VTV 10 giờ 29.6.2017Bản tin VTV 10 giờ 29.6.2017
Bản tin VTV 16 giờ 22.6.2017Bản tin VTV 16 giờ 22.6.2017
Phóng sự tư liệu: NT2 - Một thập kỷ thành côngPhóng sự tư liệu: NT2 - Một thập kỷ thành công
Ông Đinh La Thăng dự lễ khánh thành nhà máy điện Nhơn Trạch 2Ông Đinh La Thăng dự lễ khánh thành nhà máy điện Nhơn Trạch 2