Chủ đề Ngày đăng
Thư mời chào giá gói thầu: Phát quang khu vực hàng rào xung quanh nhà máy và khu vực văn phòng công trường tạm của Công ty để đảm bảo an toàn PCCN trong mùa khô năm 2020.
Thông báo KHLCNT gói thầu: Phát quang, dọn sạch chở đi nơi khác xử lý cỏ lau, cỏ gai, cây keo, hàng rào xung quanh nhà máy
Thông báo KHLCNT gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2020
Thông báo KQLCNT gói thầu: Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh năm 2020
Thư mời chào hàng gói thầu: Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh
Thông báo KHLCNT gói thầu: Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh
Thông báo KQLCNT gói thầu: Tổ chức liên hoan tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và phát động thi đua SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLCNT gói thầu: Tổ chức liên hoan tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và phát động thi đua SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLCNT gói thầu: Tổ chức chương trình Hội thảo phối hợp vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trong Hệ thống điện, Thị trường điện năm 2019
Thông báo KHLCNT gói thầu: Thi công cửa thông gió chống hắt nước mưa bảo vệ Vật tư Thiết bị tại kho của PVPower NT2