Chủ đề Ngày đăng
Thông báo KQLCNT đơn vị: Thực hiện truyền thông trong chương trình thương hiệu mạnh Asean 2020 -Lần thứ 5
Thư mời chào giá gói thầu: Thiết kế, in lịch và thiệp Tết Công ty năm 2021
Thông báo KQLCNT gói thầu: Thiết kế, in lịch và thiệp Tết Công ty năm 2021
Thông báo KHLCNT gói thầu: Kiểm định các van an toàn của 02 lò thu hồi nhiệt NMĐ Nhơn Trạch 2 trong trung tu mở rộng năm 2020
Thông báo KQLCNT gói thầu: Chế tạo Riser Pipe số 3, 4 và 5; và các Bearing Sleeve, Packing Sleeve và Sage Sleeve của bơm rửa ngược lưới quay rác NMD Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLCNT gói thầu: Chế tạo Riser Pipe số 3, 4 và 5; và các Bearing Sleeve, Packing Sleeve và Sage Sleeve của bơm rửa ngược lưới quay rác NMD Nhơn Trạch 2
Thông báo KQLCNT gói thầu: Lập báo cáo quan trắc môi trường lao động định kỳ năm 2020
Thông báo KQLCNT gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty năm 2020
Thông báo KQLCNT gói thầu:: Thuê dịch vụlọc dầu cách điện các máy biến áp chính trong dịp trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2020
Thông báo KQLCNT gói thầu: Đánh giá chứng nhận cho hệ thống quản lý ATSKMT theo tiêu chuẩn ISO 45001/ ISO 14001