Chủ đề Ngày đăng
Thông báo KQLCNT gói thầu Thiết kế và trang bị các bảng nội quy và biển báo an toàn tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Thư mời chào giá và QĐ phê duyệt YCBG gói thầu: “Mua sắm vật tư phục vụ sáng kiến cải tiến kỹ thuật NMĐ Nhơn Trạch 2”
Thư mời chào giá gói thầu Thiết kế, in lịch và thiệp Tết Công ty năm 2024
Thông báo kết quả KH LCNT gói thầu Thiết kế, in lịch và thiệp Tết Công ty năm 2024
Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ sáng kiến cải tiến kỹ thuật NMĐ Nhơn Trạch 2
Thông báo KQLCNT gói thầu Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý ATSKMT theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 và 02 năm tiếp theo
Thư mời chào giá và QĐ phê duyệt YCBG gói thầu: “Mua sắm thiết bị hiển thị, ghi nhận dữ liệu và kết nối với các đầu đo kỹ thuật số”
Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua sắm thiết bị hiển thị, ghi nhận dữ liệu và kết nối với các đầu đo kỹ thuật số
Thông báo KHLCNT gói thầu: Thiết kế và trang bị các bảng nội quy và biển báo an toàn tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Thư mời chào giá gói thầu: Thay thế thiết bị hệ thống HVAC nhà hành chính và căn tin Công ty