NT2: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV

Ngày 30/12/2021, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (NT2) đã hoàn thành khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV trực tiếp tại trụ sở công ty – Trung tâm Điện lực Dầu khí, Nhơn Trạch, Đồng Nai trong điều kiện ảnh hưởng của việc phòng chống dịch Covid–19.

nt2,h1,kskdk
Khám sức khỏe cho CBCNV NT2 năm 2021

Công ty đã triển khai khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV theo đúng quy định của Pháp luật. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, bằng sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo công ty đã liên hệ được đơn vị khám bệnh đến làm việc trực tiếp tại công ty. Việc khám bệnh nghề nghiệp và khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV NT2 là việc làm xuyên suốt hàng năm của NT2 để đảm bảo sức khỏe người lao động. Thông qua việc khám sức khỏe hằng năm, công ty có thể theo dõi, đánh giá tổng quan sức khỏe của người lao động, bố trí công việc phù hợp với chuyên môn, sức khỏe, tạo điều kiện cho người lao động làm việc ổn định, lâu dài. Qua hai ngày khám bệnh nghề nghiệp ngày 29/12/2021 và khám sức khỏe định kỳ ngày 30/12/2021 cho CBCNV, qua kết quả sơ bộ, sức khỏe của CBCNV NT2 đều bình thường, yên tâm đảm trách tốt các công tác được giao.


 nt2,kskdk,h2
Khám sức khỏe cho CBCNV NT2 năm 2021

Qua 14 năm phát triển, NT2 luôn xác định nguồn lực lao động là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của doanh nghiệp. Vì thế, Ban Lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của CBCNV. Khám sức khỏe định kỳ hằng năm thể hiện sự chăm lo sức khỏe và đời sống cho người lao động để yên tâm công tác, nâng cao tinh thần làm việc, tạo nên năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty.

 

Các tin khác