NT2: Tổ chức thành công hội thảo phối hợp vận hành – Nâng cao chuỗi giá trị khí-điện

Ngày 14/04/2022, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã phối hợp với Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (NT1), Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (PV Gas-ĐNB) tổ chức thành công hội thảo phối hợp vận hành về chuỗi cung ứng khí – điện tại Trung tâm Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, Đồng Nai. Để các nhà máy vận hành ổn định, an toàn thì các đơn vị sản xuất điện và đơn vị cung cấp khí cần phối hợp chặt chẽ, liên tục trong suốt quá trình sản xuất.
Hội thảo diễn ra tốt đẹp với sự tham dự đầy đủ thành viên ban Lãnh đạo, các phòng chuyên môn của NT1, NT2 và PV Gas-ĐNB. Phát biểu tại hội thảo, NT2 đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan. Hội thảo nhằm rà soát, đánh giá công tác phối hợp vận hành, trao đổi thông tin, đánh giá các tình huống cung cấp khí xảy ra giữa các bên trong thời gian vừa qua. Từ đó, đưa ra các kiến nghị, biện pháp xử lý giữa các bên ngày càng tốt hơn nhằm nâng cao chuỗi giá trị khí – điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh suy giảm nguồn cung cấp khí như hiện nay.

NT2, htvh,h1
Hội thảo phối hợp vận hành giữa đơn vị cung cấp khí và các nhà máy điện

Hội thảo đã rà soát chặt chẽ quy trình phối hợp giữa các đơn vị sản xuất điện và bên cung cấp khí, thực hiện tốt công tác cung cấp, tiếp nhận và tiêu thụ khí ổn định, an toàn. Trong tình hình khí suy giảm, PV Gas sớm triển khai giải pháp kỹ thuật, kiểm soát lưu lượng đường ống để bổ sung nguồn khí vào những thời điểm phù hợp nhằm đảm bảo nguồn khí cung cấp kịp thời cho cụm các nhà máy khu vực Nhơn Trạch, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, cụ thể: Các bên chú trọng công tác bảo dưỡng sửa chữa đường ống, các hệ thống cấp, tiếp nhận khí và có giải pháp kiểm soát lượng khí vào giờ thấp điểm, tăng cường hiệu quả cấp khí giờ cao điểm. Điều đó đặc biệt quan trọng đối với đơn vị sản xuất điện như NT1, NT2 nhất là trong giai đoạn hiện nay khi dịch Covid-19 đã từng bước được kiểm soát, kinh tế phục hồi, nhu cầu phụ tải gia tăng. 
Trong Quý I/2022, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả cao. Trong Quý I/2022, sản lượng điện NT2 đạt 995 triệu kWh, vượt 4,25% kế hoạch quý, doanh thu đạt 2.008,6 tỷ đồng, vượt 15,3% kế hoạch quý. Mặc dù thị trường chứng khoán biến động giảm mạnh nhưng cổ phiếu NT2 được đánh giá cao, tiếp tục tăng nhiều phiên liên tiếp.

 

Các tin khác