ĐHCĐ NT2: Dự kiến chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 16,5%, vượt kế hoạch.

Ngày 09/06/2022, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. 
Đông đảo cổ đông đại diện cho 204.467.475 cổ phần, tương đương 71,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đến tham dự bảo đảm cho Đại hội cổ đông công ty đủ điều kiện để tiến hành theo quy định. Tất cả các nội dung trình đại hội đều được Đoàn chủ tịch  báo cáo, phân tích và được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao. 

nt2,dhcdtn,h1
Đoàn chủ tịch NT2 điều hành Đại hội

Năm 2021 là năm khó khăn ảnh hưởng nền kinh tế cả nước nói chung và NT2 nói riêng khi dịch Covid-19 bùng phát; nguồn năng lượng tái tạo tăng làm ảnh hưởng đến huy động của thị trường. Tuy vậy, nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, công vận hành, thị trường điện, thương mại, kỹ thuật… nên NT2 vẫn hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tính đến cuối năm 2021, NT2 đã đạt mốc sản lượng hơn 47,71 tỷ kWh sau 10 năm vận thành thương mại. Năm 2021, NT2 hoàn thành vượt mức 15,47% lợi nhuận sau thuế với 533,8 tỷ đồng; hoàn thành công tác tiểu tu nhà máy an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, công suất nhà máy tăng lên khoảng 6MW so với trước khi thực hiện tiểu tu; hoàn thành việc đàm phán lại hợp đồng Mua bán điện; hoàn thành trả nợ nguồn vốn vay nước ngoài đúng hạn với kỳ cuối 19/19 là 519,37 tỷ đồng. NT2 kiểm soát tốt các chi phí phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm được 45,74 tỷ đồng.
 Đặc biệt, trong năm 2021, NT2 đã hoàn tất chi trả cổ tức 20% tiền mặt năm 2020 và đã tạm ứng cổ tức lần I năm 2021 với tỷ lệ 10% tiền mặt. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị NT2 đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nâng tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 lên 16,5%, vượt 1,5% so với kế hoạch.

nt2,dhcdtn,h2
Đại hội đồng thường niên NT2 năm 2022

Năm 2022, tiếp tục là một năm khó khăn khi giá khí và giá dầu tăng cao dẫn đến chi phí biến đổi và giá thành sản xuất điện tăng; nguồn năng lượng tái tạo tăng nên ảnh hưởng đến khả năng huy động các nhà máy điện khí trong đó có Nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Vì thế, NT2 đã đặt ra kế hoạch thận trọng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022. NT2 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với sản lượng điện 4.344 triệu kWh, tổng doanh thu 8.128,95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 468,15 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 15%. Trong năm 2022, NT2 tiến hành nghiên cứu công nghệ mới để giảm công suất phát tối thiểu các tổ máy nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh khi giá thị trường thấp, đồng thời nghiên cứu giải pháp làm mát không khí đầu vào tuabin để cải thiện hiệu suất của tổ máy.

nt2,dhcdtn,h3
Cổ đông đặt câu hỏi tại Đại hội

Năm 2022, NT2 nỗ lực sản xuất điện an toàn, chủ động chào giá tối ưu trong thị trường điện cạnh tranh, nâng cao công tác vận hành, sửa chữa bảo dưỡng, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được đại hội đồng cổ đông giao.

 

Các tin khác