NT2: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Ngày 29/5/2024, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.


Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Đông đảo cổ đông, chủ sở hữu, đại diện cho 231.130.416 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã đến tham dự cuộc họp. Tất cả các nội dung trình đại hội đều được Đoàn chủ tịch Đại hội báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao.

 
Ông Uông Ngọc Hải – CT.HĐQT báo cáo tại Đại hội

Năm 2023, NT2 đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kế hoạch, vận hành thị trường điện, thương maị, tài chính, an toàn, hoàn thành tốt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra, trả cổ tức năm 2022 25% đúng hẹn cho cổ đông tương đương số tiền 719.7 tỷ đồng. NT2 hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch, đạt 103% kế hoạch. NT2 thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 với giá trị 56,6 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm qua NT2 đã hoàn thành công tác sửa chữa lớn – đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 100.000 EOH an toàn, chất lượng và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, NT2 đã ký kết thành công hợp đồng bảo trì, sữa chữa nhà máy cho giai đoạn 100.000 EOH tiếp theo.


Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên HĐQT, Giám đốc NT2 báo cáo tại Đại hội

Năm 2024, NT2 vẫn tồn tại khó khăn khi nền kinh tế chưa ổn định và những khó khăn nội tại của thị trường điện huy động sản lượng điện thấp, giá khí đầu vào tăng, cơ cấu nguồn năng lượng tái tạo lớn ảnh hưởng bất lợi đến những nhà máy truyền thống như nhà máy điện Nhơn Trạch 2. NT2 tập trung vận hành nhà máy ổn định, an toàn; tăng cường, phối hợp làm việc với các bên liên quan thu hồi công nợ tiền điện và khoản chênh lệch tỷ giá cho công ty. NT2 chú trọng công tác nghiên cứu các giải pháp, sáng kiến kỹ thuật công nghệ áp dụng vào sản xuất, thực hiện tiết kiệm và tối ưu các khoản chi phí quản lý góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty. Đồng thời, xây dựng kế hoạch dòng tiền hợp lý đảm bảo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và chia cổ tức cho cổ đông. Tập thể lãnh đạo và người lao động NT2 quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Thành viên HĐQT, đại diện cổ đông chi phối phát biểu

Tại Đại hội, ông Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Thành viên HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (PV Power), đại diện cổ đông chi phối phát biểu, đánh giá cao nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo của công ty đã phấn đấu vượt qua những khó khăn, đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong năm qua, đảm bảo quyền lợi cho công ty, người lao động và các cổ đông. NT2 là đơn vị chia cổ tức đều đặn cho cô đông trong nhiều năm. Hi vọng NT2 tiếp tục phát huy thành tích trong những năm qua, khắc phục những khó khăn hiện tại và có những bước phát triển vững chắc trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

 

Các tin khác