NT2: Tổ chức thành công Hội nghị Đánh giá kết quả SXKD năm 2021 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2022

Ngày 29/12/2021, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Hội nghị Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 với sự tham gia đầy đủ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đại diện các phòng chức năng/phân xưởng vận hành công ty.
Hội nghị đã phân tích rõ các yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của NT2, chủ động lập kế hoạch, kiểm soát tốt chi phí, tăng cường công tác thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí nâng cao lợi nhuận cho công ty. Trong bối cảnh khó khăn dịch Covid-19, NT2 đã tiết kiệm, tiết giảm chi phí đạt 87,76 tỷ đồng góp phần rất lớn vào thành quả chung của công ty. Trong năm 2021, NT2 được xem là điểm sáng khi hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ước đạt 515,10 tỷ đồng, đạt 111,43% kế hoạch năm.  Ngoài ra, NT2 còn hoàn thành trả nợ vay nước ngoài đúng hạn với kỳ cuối 19/19 là 519,37 tỷ đồng. NT2 thực hiện đầy đủ cam kết và bảo đảm quyền lợi cho cổ đông với việc hoàn thành chi trả cổ tức 20% cổ tức năm 2020 với giá trị 575,76 tỷ đồng và đảm bảo tỉ lệ chia cổ tức 15% cho năm 2021.

nt2,h1,hntkcp
 Hội nghị Đánh giá kết quả SXKD năm 2021 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2022

Thông qua hội nghị Đánh giá kết quả SXKD năm 2021, công ty đã đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai kế hoạch SXKD năm 2022. Trước hết, luôn vận hành nhà máy điện Nhơn Trạch 2 ổn định, an toàn, giảm tối đa sự cố xảy ra, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Về quản trị chi phí cần rõ ràng, minh bạch, rà soát các chi phí để tiết giảm một cách hợp lý. Công ty luôn cố gắng để đảm bảo sức khỏe người lao động trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Đồng thời, NT2 chú trọng quản trị công tác mua sắm, quản lý vật tư tồn kho hợp lý để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Ngoài ra, hội nghị cũng đề cập đến việc chuẩn bị triển khai công tác tiểu tu năm 2022 và đại tu nhà máy trong năm 2023.

Tại hội nghị, ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc công ty đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể CBCNV công ty vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, phấn đấu vượt chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2021. Hội nghị Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã phân tích, tổng hợp một cách tổng quan hoạt động kinh doanh một năm qua của NT2 và đã đưa ra các bài học, giải pháp hữu hiệu cho năm tới. Khép lại một năm 2021 thắng lợi, NT2 tiếp tục tập trung vận hành nhà máy điện Nhơn Trạch 2 ổn định, an toàn, tăng cường rà soát và tiết giảm các chi phí; kiểm soát tốt định mức kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

 

Các tin khác