NT2: Tổ chức Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Ngày 01/12/2021, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2022. Để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, hội nghị được tổ chức trực tiếp tại công ty và trực tuyến với sự tham dự của cổ đông chi phối – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.


nt2,hntk,h1 
Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022

Năm 2021, một năm đầy biến động, ảnh hưởng nặng nề bởi tác động kép của đại dịch Covid 19, nguồn cung năng lượng tái tạo và giá thị trường thấp, giá khi tăng làm giảm tính cạnh tranh. Mặc dù vậy, NT2 ngay từ đầu đã bố trí phương án 03 tại chỗ, thực hiện phòng chống dịch tốt nên Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vẫn hoạt động bình thường, độ khả dụng cao. Công ty xây dựng phương án chào giá hợp lý, điều chỉnh linh hoạt với thị trường điện nhằm tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư.


 nt2,hntk,h2
Công tác khen thưởng tại Hội nghị

Trong năm 2021, NT2 đã tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ (tiểu tu) Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vượt tiến độ 24 giờ, công suất tăng lên khoảng 07 MW so với trước tiểu tu. Qua 10 năm vận hành thương mại, tổng sản lượng điện lũy kế NT2 phát lên lưới điện quốc gia đến ngày 01/12/2021 đạt 47,42 tỷ kWh. Tuy sản lượng điện năm 2021 chỉ ước đạt 72% kế hoạch năm nhưng lợi nhuận trước thuế ước đạt 489,36 tỷ, đạt 100,57% kế hoạch năm; thực hành tiết kiệm, ước giảm chi phí được 40,53 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2021, NT2 đã hoàn thành trả nợ cho khoản nợ vay nước ngoài phục vụ đầu tư Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 kỳ cuối 19/19 là 519,37 tỷ đồng. Việc hoàn thành trả nợ khoản vay được Chính phủ bảo lãnh đúng hạn bao gồm gốc và lãi tương đương 11.375 tỷ đồng đã khẳng định tính hiệu quả của dự án cùng với việc quản trị chi phí tốt của NT2. Mặc dù một năm đối mặt với nhiều thách thức, NT2 vẫn đảm bảo cam kết cổ tức đều đặn cho cổ đông với việc hoàn thành thanh toán 20% cổ tức năm 2020 trị giá 575,76 tỷ đồng.
Xác định tình hình dịch Covid-19 còn có thể tiếp tục kéo dài ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022, NT2 luôn tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để bảo đảm sản xuất ổn định liên tục, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Song song với vận hành nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hiệu quả, an toàn, NT2 bám sát thị trường điện, tìm kiếm các hộ tiêu thụ lớn, chuẩn bị các điều kiện tham gia thị trường điện bán buôn cạnh tranh.

 

Các tin khác