NT2: Họp Hội đồng quản trị dịp kỷ niệm 10 năm khánh thành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Ngày 12/11/2021, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng quản trị Quý III/2021. Đây cũng là dịp kỷ niệm 10 năm khánh thành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Hội đồng quản trị NT2 đã thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng và nhiệm vụ, kế hoạch 02 tháng cuối năm 2021 của công ty, báo cáo kết quả tiểu tu năm 2021 và kế hoạch công tác chuẩn bị đại tu  Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào năm 2023.

nt2,hhdqt,h1
Họp Hội đồng quản trị NT2

Mặc dù dịch Covid-19 đã tác động đến tình hình kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam nhưng NT2 vẫn vận hành ổn định và đạt kết quả tốt. Cập nhật kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của NT2 đạt 449,4 tỷ đồng, đạt 92,4% kế hoạch năm. NT2 vừa hoàn thành công tác sửa chữa định kỳ (tiểu tu) Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trong tháng 11/2021 vượt tiến độ 24 giờ, đảm bảo an toàn, chất lượng. Đặc biệt, NT2 đã hoàn thành trả nợ vay nước ngoài đúng hạn  với kỳ cuối 19/19 là 519,37 tỷ đồng và thanh toán 20% cổ tức năm 2020 với giá trị 575,76 tỷ đồng cho cổ đông. 

Càng ý nghĩa hơn khi kỳ họp hội đồng quản trị lần này được tổ chức trong ngày kỷ niệm 10 năm khánh thành nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Hiệu quả 10 năm sản xuất kinh doanh của NT2 được minh chứng qua những con số cụ thể: Đã hoàn thành trả nợ vay nước ngoài phục vụ đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đúng hạn bao gồm gốc và lãi lên tới 240,65 triệu USD và 227,04 triệu Euro, tương đương 11.375,1 tỷ đồng đã khẳng định tính hiệu quả, minh bạch về tài chính của NT2. Tính hiệu quả đó còn thể hiện qua con số lũy kế cổ tức cổ đông nhận được từ năm 2014 đến nay là 202,92% bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu; đóng góp cho ngân sách nhà nước 2.890 tỷ đồng. Tiếp nối sự phát triển của NT2 qua các năm, tập thể lãnh đạo và CBCNV NT2 đồng lòng quyết tâm vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hiệu quả, an toàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch  sản xuất kinh doanh năm 2021 để tạo tiền đề phấn đấu cho năm 2022, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty.

 

Các tin khác