NT2: Tổ chức họp Hội đồng quản trị chuẩn bị thường kỳ lần I/2023

Ngày 29/3/2022, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần thứ I năm 2023. Hội đồng quản trị NT2 đã thông qua các nội dung quan trọng gồm: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, toàn bộ nội dung tài liệu báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2023 và triển khai kế hoạch Quý II/2023. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của công ty đã vượt qua các khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, NT2 đã thực hiện chi trả tạm ứng 10% cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông trong tháng 3/2023.
 

Họp Hội đồng quản trị NT2

Trong bối cảnh tình hình kinh tế năm 2022 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh kéo dài, tình hình chính trị thế giới biến động khó lường, tác động mạnh đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Hơn nữa, sản lượng khí cung cấp ngày càng suy giảm, giá khí tăng cao và sự gia tăng nguồn năng lượng tái tạo ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của NT2. Năm 2022, điện thương phẩm của NT2 sản xuất được 4.064 triệu kWh, đạt 93,5% kế hoạch năm  tuy nhiên các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước của NT2 đều vượt kế hoạch được giao. Đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của cả tập thể lãnh đạo và người lao động NT2 trong năm qua nhằm đảm bảo vận hành sản xuất điện ổn định, an toàn, có phương án chào giá hợp lý trong thị trường điện cạnh tranh nhằm mang lại lợi ích tối ưu nhất cho công ty và cổ đông.
Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, tỉ lệ chia cổ tức năm 2023 là 15% và phấn đấu thực hiện ở mức tốt hơn nếu tình hình sản xuất kinh doanh thuận lợi. Năm 2023, NT2 tập trung vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 an toàn, độ khả dụng cao; đồng thời thực hiện tốt công tác đại tu nhà máy tại 100k EOH thành công, chất lượng và vượt tiến độ.  

 

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2023, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên NT2 đã khắc phục các khó khăn chung, thực hiện tốt công tác tiết kiệm, quản trị tốt chi phí, bám sát tình hình hệ thống điện, có phương án chào giá hợp lý, tạo tiền đề để công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.
Trong thời gian tới, NT2 sẽ phấn đấu hoàn thành công tác đại tu nhà máy an toàn, chất lượng và đạt tiến độ, đảm bảo độ tin cậy các tổ máy, kiểm soát tốt định mức kỹ thuật để tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh khi giá thị trường tăng cao nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông/nhà đầu tư, khẳng định cam kết chi trả cổ tức đều đặn của NT2 trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều biến động trong thời gian qua.

Các tin khác