NT2: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày 19/4/2023, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

nt2,dhcd,h1
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Đông đảo cổ đông, chủ sở hữu của 251.401.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã đến tham dự. Tất cả các nội dung trình đại hội đều được Đoàn chủ tịch Đại hội báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao.

 nt2,chcd,h2
Ông Uông Ngọc Hải – CT.HĐQT báo cáo tại Đại hội

Năm 2022, NT2 đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kế hoạch, vận hành thị trường điện, thương maị, tài chính, an toàn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. NT2 hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch 191,37% kế hoạch năm đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông. Với kết quả lợi nhuận đạt được, NT2 đã trình Đại hội đồng cổ đông mức chia cổ tức bằng tiền năm 2022 lên đến 25%, tăng thêm 10% so với kế hoạch được giao. Đây là điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế trong năm qua khi nền kinh tế chưa phục hồi bởi các bất ổn về kinh tế, chính trị.

nt2,dhcd,h3
Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc NT2 báo cáo tại Đại hội

Năm 2023, NT2 vẫn tồn tại khó khăn khi nền kinh tế chưa ổn định, giá khí đầu vào tăng, cơ cấu nguồn năng lượng tái tạo lớn ảnh hưởng bất lợi đến những nhà máy truyền thống như nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Cũng trong năm nay, NT2 dừng máy 44 ngày thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa đại tu nhà máy tại 100k EOH. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy luôn được quan tâm và thực hiện đúng quy định, đảm bảo các tổ máy luôn vận hành ổn định, độ khả dụng cao. Năm 2023, bên cạnh nỗ lực hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất điện, NT2 chú trọng công tác nghiên cứu các giải pháp, sáng kiến kỹ thuật công nghệ áp dụng vào sản xuất, thực hiện tiết kiệm và tối ưu các khoản chi phí quản lý góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty.
Tại Đại hội, ông Hồ Công Kỳ – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (PV Power), đại diện cổ đông chi phối phát biểu ấn tượng về những kết quả của NT2 đạt được trong năm qua; đặc biệt đánh giá cao sự điều hành, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Ban Lãnh đạo NT2 trong nhiều năm liền xây dựng công ty phát triển, quan tâm đến đời sống người lao động, có trách nhiệm với cổ đông. Hi vọng NT2 tiếp tục phát huy thắng lợi, đạt được những kết quả SXKD ấn tượng và có những bước phát triển mới vững chắc trong năm 2023 và những năm tiếp theo.


Ông Hồ Công Kỳ – CTHĐQT PV Power, đại diện cổ đông chi phối phát biểu

Các cổ đông cũng đã được cập nhật tình hình SXKD của công ty trong Quý I/2023 tại đại hội. Tính hết Quý I/2023, sản lượng điện đạt 1.075 triệu kWh, tổng doanh thu đạt 2.205,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 233,82 tỷ đồng.

 

Các tin khác