NT2: Đánh dấu 30 tỷ kWh điện thương phẩm phát lên lưới điện quốc gia

Vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 26/10/2017, Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã đạt mốc sản lượng 30 tỷ kWh điện thương phẩm phát lên lưới điện Quốc gia chỉ sau 06 năm vận hành thương mại (tính từ 16/10/2011). Thông thường, với công suất 750MW, để đạt được 30 tỷ kWh cần mất khoảng 7-8 năm vận hành thương mại.

Đây là dấu ấn quan trọng đối với NT2 trong quá trình hoạt động. Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 có công nghệ tiên tiến, trình độ tự động hóa ưu việt. NT2 có thể chạy với hệ số phụ tải trung bình trên 80%, vận hành linh hoạt. Hơn nữa, sau đại tu, các thiết bị máy móc của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được thay thế, bảo dưỡng. Vì vậy, hiệu suất, công suất của NT2 tăng lên, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

Các tin khác