Ông TRỊNH VIỆT THẮNG - Phó Giám đốc Đầu tư phát triển

Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Tài chính – Tín dụng, Thạc sĩ Quản lý Dự án Quốc tế.
Sở hữu cổ phần: 06 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 • Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 06 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
Quá trình công tác
 • 11/2015 đến nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
 • 9/2009 - 11/2015: Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch;
 • 8/2008 - 9/2009: Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch;
 • 8/2007 - 8/2008: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch;
 • 5/2007 - 8/2007: Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch;
 • 6/2006 - 5/2007: Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Ban Quản lý Dự án Điện Nhơn Trạch;
 • 4/2006: Phó Ban Quản lý Dự án Trung tâm thể thao thuộc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Dầu;
 • 2004 - 4/2006: Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Dầu;
 • 2001 - 2003: Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Dầu;
 • 12/1998 - 6/2001: Chuyên viên Công ty Thương mại Dầu khí;
 • 02/1998 - 12/1998: Chuyên viên Thanh tra Bộ Tài chính.

(*) Cập nhật đến ngày 06/5/2019

Các tin khác