Ông LÊ VIỆT AN - Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn
  • Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ tài chính ngân hàng.
Sở hữu cổ phần: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  • Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
Quá trình công tác
  • 27/12/2017 đến nay: Kế toán trưởng – Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
  • 8/2009 - 12/2017: Phó Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
  • 8/2007 - 7/2009: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
  • 02/2006 - 7/2007: Chuyên viên tư vấn ứng dụng - Công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST;
(*) cập nhật đến ngày 10/5/2021 

Các tin khác