Bà NGUYỄN THỊ HÀ - Phó Giám đốc Nội chính - Đào tạo

Trình độ chuyên môn
  • Cử nhân Ngoại thương, Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng.
Sở hữu cổ phần: 07 cổ phần, chiếm 0.0% vốn điều lệ.
  • Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 07 cổ phần, chiếm 0.0% vốn điều lệ.
Quá trình công tác
  • 05/2019 đến nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
  • 5/2017 - 04/2019: Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
  • 02/2009 - 04/2017: Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
  • 9/2007 - 11/2009: Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Công ty Tư vấn Quản lý dự án Điện lực Dầu khí 2;
  • 12/2006 - 08/2007: Phó phòng Hành chính – Tổ chức – Ban Quản lý dự án Điện Nhơn Trạch;
  • 9/2002 - 11/2006: Chuyên viên Lao động tiền lương – Ban Quản lý dự án đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TPHCM;
  • 01/2002 - 08/2002: Nhân viên XNK Công ty TNHH Ô tô Phương Khanh;
  • 3/2001 – 12/2001: Nhân viên XNK Công ty TNHH Golden Friends.

(*) cập nhật đến ngày 10/5/2021

Các tin khác