Ông NGÔ ĐỨC NHÂN - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc

Trình độ chuyên môn
 • Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư Kinh tế.
Sở hữu cổ phần: 45.631.904 cổ phần, chiếm 15,851% vốn điều lệ.
 • Số lượng cổ phần đại diện: 45.580.200 cổ phần, chiếm 15,833% vốn điều lệ;
 • Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 51.704 cổ phần, chiếm 0,018% vốn điều lệ.
Quá trình công tác
 • 4/2018 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
 • 2010 - 4/2018: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
 • 2007 - 2010: Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Đào tạo, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2;
 • 2006 - 2007: Trưởng Phòng Chuẩn bị sản xuất - Đào tạo, Ban Quản lý dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau; Bí thư chi bộ Chuẩn bị sản xuất - Đào tạo;
 • 2004 - 2006: Phó phòng Chuẩn bị sản xuất - Đào tạo, Ban Quản lý dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau;
 • 2001 - 2004: Tổ trưởng cơ khí Phòng dự án Đạm, Ban Quản lý dự án Khí điện đạm Cà Mau;
 • 2000 - 2001: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Ban Chuẩn bị đầu tư cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau;
 • 1996 - 2000: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Ban Quản lý dự án Khí thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam - nay là Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam;

(*) Cập nhật đến ngày 06/5/2019

Các tin khác