Ông Nguyễn Văn Quyền - Phó Giám đốc Kế hoạch - Dịch vụ

Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Kế toán công nghiệp, Thạc sĩ kinh tế.
Sở hữu cổ phần: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 • Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
Quá trình công tác

 

 • 20/08/2020 đến nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.
 • 04/2020 - 19/08/2020: Thành viên, Phụ trách HĐQT, Phó Giám đốc Công ty CP Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Miền Trung;
 • 05/2016 - 03/2020: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty CP Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Miền Trung;
 • 11/2013 - 04/2016: Phó Ban KH – Tổng Công ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí - CTCP;
 • 08/2010 - 10/2013: Trưởng phòng Tài Chính - Ban TCKT - Tổng Công ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí - CTCP;
 • 05/2009 - 07/2010: Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính tổng hợp Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí Việt Nam (Tp. Hà Nội) ;
 • 01/2009 - 04/2009: Trưởng Phòng Tài chính - Chi nhánh CTCP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí Việt Nam (Tp. Hà Nội);
 • 01/2008 - 12/2008: Phó PT Phòng quản lý vốn và tài sản - Chi nhánh CTCP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí Việt Nam, Chi nhánh Tp. HCM
 • 01/1999 - 12/2007: Phó Giám đốc KBNN Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
 • 03/1997 - 12/1998: Phó Phòng Thanh tra, Kho Bạc Nhà Nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
 • 01/1991 - 02/1997: Cán bộ công chức Kho Bạc Nhà Nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

(*) Cập nhật đến ngày 27/08/2020

Các tin khác