NT2: Doanh nghiệp Thương hiệu mạnh Việt Nam 2015

NT2: Doanh nghiệp Thương hiệu mạnh Việt Nam 2015

Sáng ngày 02/04/2016, lễ vinh danh các Doanh nghiệp Rồng Vàng và Thương hiệu mạnh Việt Nam 2016.
NT2: Đại hội cổ đông thường niên 2016 thành công tốt đẹp

NT2: Đại hội cổ đông thường niên 2016 thành công tốt đẹp

Ngày 25/03/2016, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
NT2: Tổ chức phát động thi đua SXKD năm 2016

NT2: Tổ chức phát động thi đua SXKD năm 2016

Ngày 16/1/2016, tại Nhơn Trạch – Đồng Nai, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức Tổng kết năm 2015 và phát động thi đua SXKD năm 2016