PVPower Nhơn Trạch 2 tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD, công tác Đảng, Công đoàn, Hội nghị người lao động 2014 và triển khai kế hoạch 2015

Chiều ngày 09/12/2014, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower Nhơn Trạch 2) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Đảng, công đoàn 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, cổ đông, các đối tác và đông đảo cán bộ công nhân viên – người lao động công ty.Hội nghị đã nghe báo cáo công tác Đảng, Công đoàn và báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2014 của công ty. Lãnh đạo PVPower Nhơn Trạch 2 khẳng định sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết nhất trí của tập thể công ty cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo cấp trên, sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác; công ty đã hoàn thành xuất sắc, vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2014.Trong không khí phấn khởi của một năm ấn tượng thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD hiệu quả đảm bảo an toàn đúng quy định, quy trình, tổ chức BSI đã trao chứng nhận quốc tế Hệ thống Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 và Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001 cho PVPower Nhơn Trạch 2. Đồng thời, hội nghị cũng đã nhất trí thông qua thỏa ước lao động tập thể. Một điểm mới trong thỏa ước lao động tập thể năm nay nhằm động viên người lao động là chi phụ cấp phương tiện đi lại cho người lao động theo thực tế, chi phí hỗ trợ cho lao động là nữ CBCNV.

Các tin khác