NT2: Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2023

Ngày 02/3/2023, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 02 tháng đầu năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. NT2 luôn xem công tác quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh là vấn đề trọng tâm, then chốt tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành nhà máy và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 Ngay từ đầu năm, NT2 đã tổ chức thực hiện kế hoạch 2023, phân kỳ cụ thể, triển khai công việc đồng bộ đến tất cả các phòng/phân xưởng vận hành công ty. Công tác kế hoạch, giám sát và đánh giá kế hoạch được thực hiện từng quý/năm để kịp thời điều chỉnh và đưa ra các giải pháp tối ưu tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong 02 tháng đầu năm 2023, NT2 kiểm soát tốt định mức kinh tế kỹ thuật, các tổ máy luôn khả dụng, sẵn sàng huy động theo thị trường điện.


Hội nghị đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của NT2

Hội nghị đã thảo luận và đề ra các giải pháp cụ thể, sát với thực tế để tối ưu hoá sản xuất. Về công tác mua sắm vật tư chuẩn bị cho đại tu năm 2023 được rà soát cẩn thận để hạn chế tồn kho. NT2 liên tục nâng cao công tác kiểm soát tình trạng các tổ máy, kịp thời phát hiện các bất thường, chủ động khắc phục, ngăn ngừa sự cố. Ưu tiên các công tác vận hành và đảm bảo an toàn, đảm bảo độ khả dụng của nhà máy, tối ưu hiệu quả trong thị trường điện. Trong bối cảnh giá khí tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, NT2 tính toán vận hành hợp lý và có chiến lược chào giá linh hoạt để đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty. Theo kế hoạch năm 2023, NT2 ước sản xuất được 4,1 tỷ kWh, tổng doanh thu khoảng 8.299 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, bên cạnh các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, NT2 tăng cường  công tác đào tạo, đặc biệt đề cao công tác đào tạo nội bộ, nâng cao kỹ năng quản lý vận hành,khuyến khích đưa ra các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,… áp dụng vào thực tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty. 

Tại hội nghị, Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng chức năng quyết liệt rà soát công việc, bám sát các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh để phân kỳ chi phí các hoạt động hợp lý nhằm thực hiện tốt kế hoạch đề ra; có đánh giá định kỳ mỗi quý để kịp điều chỉnh các hạng mục công việc, giúp kiểm soát tốt tiến độ, tạo điều kiện cho các phòng/phân xưởng vận hành chủ động triển khai các nhiệm vụ cụ thể tiết kiệm chi phí, vận hành sản xuất kinh doanh hiệu quả.


Các phòng chức năng phát biểu ý kiến tại hội nghị

Năm 2023, giá khí tiếp tục tăng cao, ảnh hưởng nguồn cung từ nguồn năng lượng tái tạo làm giảm sức cạnh tranh của NT2 trên thị trường điện. Tuy nhiên, NT2 có đội ngũ chuyên môn tốt, làm chủ công nghệ, công tác thực hiện, đánh giá kế hoạch, vận hành được quan tâm sát sao. Vượt qua khó khăn, NT2 vẫn hoạt động ổn định, phát triển và là mã cổ phiếu được đánh giá cao trên thị trường chứng khoán trong thời gian qua.

 

 

Các tin khác