NT2: Tổ chức thành công Hội nghị Đánh giá kết quả SXKD 07 tháng đầu năm 2022.

Ngày 19/08/2022, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 07 tháng đầu năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm 2022. Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hằng năm, NT2 luôn chú trọng công tác lập kế hoạch, giám sát và đánh giá kế hoạch thực hiện từng tháng/quý/năm để kịp thời điều chỉnh và đưa ra các giải pháp tối ưu giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

nt2,hn,h1
Hội nghị đánh giá kết quả SXKD 07 tháng đầu năm 2022 của NT2

Hội nghị đã đánh giá một cách cụ thể về công tác kế hoạch và triển khai từng hạng mục công việc của các phòng/đơn vị năm 2022. Về công tác mua sắm vật tư chuẩn bị cho tiểu tu năm 2022 và đại tu năm 2023 được rà soát cẩn thận để hạn chế tồn kho. Ưu tiên các công tác vận hành và đảm bảo an toàn, đảm bảo độ khả dụng của nhà máy, tối ưu hiệu quả trong thị trường điện. Từ đầu năm đến nay, cả công ty thực hành tiết kiệm được 14 tỷ đồng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh giá khí tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, NT2 đã vận hành hợp lý và có chiến lược chào giá linh hoạt để đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty và cổ đông. 
Hội nghị đã thảo luận và đề ra các giải pháp kịp thời để tối ưu hoá sản xuất nhằm đạt kế hoạch SXKD 2022 của công ty; trong đó đề cao các giải pháp mua sắm hiệu quả, kiểm soát tốt hàng tồn kho trong công tác bão dưỡng sửa chữa, khuyến khích đưa ra các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,… áp dụng vào thực tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty. Tại hội nghị, lãnh đạo công ty chỉ đạo các phòng chức năng quyết liệt rà soát công việc, bám sát các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra, thực hiện các công tác theo đúng pháp luật, tuân thủ các quy trình, quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022.

nt2,hn,h2
Các phòng chức năng đóng góp ý kiến tại hội nghị

Việc kiểm soát tốt công tác quản trị trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh sẽ tạo điều kiện cho các phòng/đơn vị chủ động triển khai các nhiệm vụ cụ thể đáp ứng tiến độ công việc và tiết kiệm chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
Năm 2022, giá khí tiếp tục tăng cao, tốc độ tăng trưởng điện thấp, ảnh hưởng nguồn cung từ nguồn năng lượng tái tạo tăng làm giảm sức cạnh tranh của NT2 trên thị trường điện. Tuy nhiên, NT2 có đội ngũ chuyên môn tốt, làm chủ công nghệ; công tác đánh giá kế hoạch, vận hành được quan tâm sát sao, NT2 đảm bảo vận hành liên tục, ổn định các tổ máy đáp ứng nhu cầu huy động của thị trường điện. Vượt qua các khó khăn trước mắt, tập thể CBCNV NT2 đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm triển khai công tác những tháng cuối năm 2022 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư/cổ đông.

 

Các tin khác