NT2: Gặp gỡ các quỹ đầu tư

Ngày 05/07/2022, hơn 50 nhà đầu tư đại diện các quỹ đầu tư đã đến tham quan Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, gặp gỡ và trao đổi thông tin để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2).


nt2,ggndt,h1 
Nhà đầu tư đến gặp gỡ và tìm hiểu NT2

Đón tiếp các quỹ đầu tư, có ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc, ông Trần Quang Mẫn – Phó Giám đốc và đại diện các phòng chức năng NT2. Trong buổi làm việc, NT2 đã giới thiệu tổng quan về công ty, giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư. Dù ảnh hưởng của dịch Covid -19, nhu cầu phụ tải thấp, ảnh hưởng của sự gia tăng nguồn năng lượng tái tạo nhưng NT2 đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 16,5% đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, vượt 1,5% so với kế hoạch. Các năm qua, NT2 luôn quan tâm và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư. Cho đến nay, NT2 đã phát lên lưới điện quốc gia lũy kế gần 50 tỷ kWh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và NT2 đã chi trả  212,92% cổ tức bằng tiền mặt, 11% cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông. 

nt2,ggndt,h2
Nhà đầu tư đi thăm NMĐ Nhơn Trạch 2

Nhà đầu tư cũng kỳ vọng vào kết quả sản xuất kinh doanh của NT2 trong năm 2022 và những năm tiếp theo khi dịch Covid-19 đã phần nào được kiểm soát, nền kinh tế sẽ phát triển, nhu cầu phụ tải tăng cao. 


Các tin khác