NT2: Làm việc với Viện Nghiên cứu quản lý trung ương về thị trường điện và phát triển bền vững

Ngày 20/10/2016, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu quản lý trung ương đến thăm và làm việc tại Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) để nghiên cứu về phát triển thị trường điện và khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo, góp phần tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

NT2 được xem là đơn vị tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận được khảo sát, đánh giá trong dịp này.

 NT2, Nguyen Ngoc Hai, Vien nang luong

NT2 làm việc cùng đoàn công tác

Ông Nguyễn Ngọc Hải - Phó Tổng Giám đốc NT2 báo cáo tình sản xuất kinh doanh của NT2 vận hành theo thị trường điện trong thời gian qua và tiềm năng phát triển dự án máy điện Nhơn Trạch 3 tại Trung tâm Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Qua 4 năm vận hành theo thị trường điện (từ 01/7/2012), NT2 luôn xem đây là cơ hội để thực hiện tối ưu quá trình vận hành, nâng cao năng lực quản lý, vận hành, quản trị tốt chi phí sản xuất nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. NT2 có tổ thị trường điện riêng với các chuyên gia giỏi, có kinh nghiệp trong công tác chào giá. Vì vậy, công suất phát của NMĐ Nhơn Trạch 2 luôn cao hơn so với công suất thiết kế và đạt hiệu quả tốt. NT2 tiếp tục cập nhật các quy định và sẵn sàng tham gia vào thị trường điện bán buôn cạnh tranh khi được triển khai.

Nt2, Nguyen Ngoc Hai, vien nang luong 

Ông Nguyễn Ngọc Hải - PGĐ NT2 trao đổi cùng đoàn công tác

Về định hướng phát triển, NT2 đề cao phương châm “Thân thiện - Hiệu quả - An toàn”, hướng tới phát triển bền vững. Hiện nay, NT2 đang tiến hành thực hiện Dự án thu hồi và sản xuất CO2 lỏng từ khí thải nhà máy. Hồ sơ dự án đang  trong giai đoạn thẩm định sau khi được đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS). Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty cũng khẳng định với lợi thế cơ sở hạ tầng có sẵn bao gồm quỹ đất, hệ thống truyền tải, đấu nối thuận lợi và nhân lực có kinh nghiệm, sẵn sàng cho việc triển khai và xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 khi được phê duyệt.

Đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của NT2 trong quá trình thực hiện và phát triển thị trường điện, thực hiện các dự án hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. 

Các tin khác