NT2: Được chứng nhận Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam năm 2015

Sau quá trình Thẩm định hồ sơ doanh nghiệp, ngày 23/04/2016, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vinh dự được cấp “Chứng thư Thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp – Bằng chứng nhận TOP 10 Doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành kinh tế năm 2015". Đây là chứng nhận có uy tín nhằm góp phần khẳng định vị thế, nâng cao uy tín, tăng khả năng cạnh tranh, tăng giá trị thương hiệu cho các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

NT2, Top 10 tin nhiem

Hồ sơ tham gia Thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp của NT2 đã được Hội đồng thẩm định gồm những Nhà khoa học, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên gia phân tích đánh giá là doanh nghiệp có định hướng phát triển tốt, năng lực cạnh tranh cao, uy tín, tin cậy qua các chỉ tiêu xét duyệt của Trung tâm khoa học Thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp như: Quản trị rủi ro trong kinh doanh, năng lực lãnh đạo và quản lý, phát triển thương hiệu, uy tín của sản phẩm-dịch vụ, phát triển bền vững doanh nghiệp, chính sách về nguồn nhân lực, trách nhiệm với xã hội.

Qua sự kiện này, NT2 một lần nữa khẳng định vị trí hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất điện khí, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, tạo động lực tăng trưởng, thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững.

Certificate Credit Rating Appraise

Các tin khác