NT2: Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội thăm và làm việc tại Trung tâm Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch

Ngày 15/01/2021, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội khóa XIV thăm và làm việc tại văn phòng Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) để giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về điện lực tại Trung tâm Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch. Tham dự buổi họp, có đại diện Lãnh đạo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Công thương, Cục Điều Tiết Điện lực, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, đại biểu tỉnh Đồng Nai. 

nt2,dbqh,h1
Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc NT2 báo cáo cùng đoàn công tác

Trong buổi làm việc, về Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, ông Ngô Đức Nhân - Giám đốc NT2 báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của NT2 đồng thời nêu rõ tình hình thực hiện nghiêm túc các chính sách pháp luật tại đơn vị, đồng thời đánh giá những khó khăn, tồn tại, hạn chế cần khắc phục; trong đó đề xuất việc cân đối huy động các nguồn điện khác nhau để ổn định hệ thống. 

nt2,dbqh,h2
Đoàn Công tác đi thăm NMĐ Nhơn Trạch 2

NT2 là đơn vị tiên phong tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ năm 2012. Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vận hành ổn định, độ khả dụng cao, luôn tuân thủ chính sách bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường. Với giải công suất rộng, NT2 vận hành linh hoạt, lên xuống máy nhịp nhàng, sẵn sàng đáp ứng khi hệ thống điện yêu cầu. Sản lượng điện trung bình NT2 phát lên lưới điện quốc gia khoảng 4,6 tỷ - 4,8 tỷ kWh/năm. Đại diện đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV đánh giá cao công tác sản xuất kinh doanh của NT2 hiệu quả, luôn tuân thủ các quy định theo thị trường điện .

nt2,dbqh,h3
Đoàn công tác thăm nhà điều khiển trung tâm NT2

Thông qua chuyến thăm, làm việc cùng NT2 và các đơn vị trong dịp này, đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV đã rà soát, đánh giá việc tuân thủ pháp luật của các đơn vị, đồng thời sẽ có những kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc ban hành chính sách, pháp luật về điện lực, phù hợp với thực tế và tham gia thị trường điện bán buôn, bán lẻ theo lộ trình của Chính phủ.


Các tin khác