NT2: Diễn tập Phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2021

Ngày 10/12/2021, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) diễn tập Phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2021 tại ấp 3, xã Phước Khánh,huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Mặc dù ảnh hưởng dịch Covid-19, buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu vẫn được Công ty tổ chức kịp thời, thực hiện nghiêm chỉnh quy định phòng dịch và đảm bảo an toàn, nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy của tất cả cán bộ công nhân viên; nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ đội phòng cháy chữa cháy công ty; chủ động phòng ngừa và nâng cao khả năng sẵn sàng xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất về người và tài sản do sự cố gây ra.

nt2,dtpccc,h1

NT2 diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu năm 2021


Tình huống giả định trong buồi diễn tập: Sự cố cháy tại trạm đo lường hệ thống tiếp nhận nhiên liệu dầu DO. Đang quá trình tiếp nhận dầu từ cảng về 02 bồn, một lượng dầu rò rỉ từ mặt bích của thiết bị ra bên ngoài. Do trời nắng nóng bốc hơi nhiều, phát sinh tia lửa và gây cháy. Đánh giá khả năng phát triển gây cháy lan rộng nếu không kịp thời khống chế sẽ làm nóng đường ống dẫn dầu, gây biến dạng có khả năng tạo thành đám cháy lớn và có chiều hướng lan sang các thiết bị bên cạnh như cụm van và hai bồn chứa dầu 8.000m3. Ngay lập tức, NT2 báo động toàn công ty, yêu cầu lực lượng PCCC chuyên ngành, đội PCCC cơ sở, lực lượng ứng cứu tình huống khẩn cấp triển khai phương án chữa cháy. Rất nhanh chóng, tổ chức đã sơ tán người không có nhiệm vụ ra khỏi khu vực. Đội hình chữa cháy sử dụng sử dụng các bình chữa cháy bằng bọt tại chỗ và triển khai đội hình phun bọt foam trực tiếp vào đám cháy. Tổ cứu thương gồm y sĩ, nhân viên đồng thời tiến hành sơ cấp cứu. Sau khi đám cháy hoàn toàn được dập tắt, chỉ huy chữa cháy thu gom phương tiện và họp rút kinh nghiệm quá trình diễn tập. 


Sơ cứu tại buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu tại NT2

 

Công tác diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu năm 2021 đúng với chiến thuật, kỹ thuật, nhanh chóng, phối hợp giữa các lực lượng nhịp nhàng đảm bảo yêu cầu và được đánh giá cao. Do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng, NT2 luôn chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất các sự cố xảy ra, đảm bảo Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vận hành an toàn, ổn định, đạt hiệu quả cao. Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao ý thức CBCNV, đảm bảo nhà máy hoạt động an toàn. NT2 sản xuất kinh doanh tập trung vào giá trị cốt lõi sản xuất kinh doanh điện năng, đồng thời chú trọng công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và phát triển bền vững. Năm 2021, NT2 tiếp tục được đánh giá trong top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam.
Các tin khác