NT2: Nâng công suất 3MW trên mỗi tổ máy sau tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Theo kế hoạch, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) bắt đầu tiến hành công tác tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 58k EOH (giờ vận hành tương đương) từ ngày 19/7/2018. Việc bảo dưỡng, sửa chữa máy móc định kỳ để chuẩn bị tốt cho công tác vận hành nhà máy điện an toàn, hiệu quả trong thời gian tới, đặc biệt giai đoạn cao điểm mùa khô.

nt2,cbcnv,tieutu2018

CBCNV NT2 phối hợp công tác Tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Để triển khai thực hiện công tác tiểu tu, NT2 đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ kế hoạch nhân sự, vật tư dự phòng thay thế và công tác huấn luyện an toàn…. Lãnh đạo Công ty đã theo dõi, chỉ đạo sát sao để đảm bảo công tác tiểu tu thực hiện kịp tiến độ, chất lượng và an toàn. Trong suốt quá trình tiểu tu, NT2 kết hợp với nhà cung cấp thiết bị chính Siemens (Đức) và nhà thầu PVPS khắc phục các tồn tại, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị sẵn sàng vận hành với độ tin cậy và khả dụng cao.

nt2,tieutu2018,pvps

Nhà thầu PVPS tiến hành công tác tiểu tu

Sau 11 ngày làm việc tích cực, ngày 30/7/2018, NT2 đã hoàn thành công tác tiểu tu nhà máy và đưa các tổ máy GT11, GT12 vào vận hành theo đúng kế hoạch đã đăng ký với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0). Hiệu suất các tổ máy được cải thiện đáng kể và công suất mỗi tổ máy tăng 3MW so với trước khi tiểu tu.

Các tin khác