NT2: Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2018 do Forbes bình chọn

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) được vinh danh vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes bình chọn. Đây là năm thứ ba liên tiếp, NT2 vinh dự nhận được danh hiệu này.

50 công ty niêm yết tốt nhất được Forbes Việt Nam xếp hạng vào danh sách là những công ty đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất thông qua các chỉ số tài chính được công bố, bao gồm các công ty niêm yết tại sở Giao dịch TP.HCM (HSX) và sở Giao dịch Hà Nội (HNX). Danh sách xếp hạng phản ánh bức tranh kinh tế Việt Nam và diễn biến thị trường chứng khoán trong năm qua. 

nt2,forbes50

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)

NT2 được đánh giá là cổ phiếu thanh khoản tốt trên thị trường, thông tin minh bạch, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. NT2 là công ty niêm yết tiêu biểu về vốn hóa, doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu… NT2 được Forbes đánh giá dựa trên dữ liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm năm liên tiếp giai đoạn 2013-2017 theo tiêu chuẩn của Forbes toàn cầu đem giá trị về cho nhà đầu tư cùng với sự phát triển bền vững, thương hiệu, trình độ quản trị,  triển vọng lâu dài của Công ty.

nt2,forbes

NT2 lọt vào TOP 50 Công ty niêm yết Việt Nam do Forbes bình chọn

Năm 2017, doanh thu NT2 đạt 8.626 tỷ đồng, lợi nhuận chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá 1.141 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 853,4 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của NT2 hiện nay là 5.220 tỷ đồng. Trong năm 2017, NT2 chia cổ tức 30%.
Kết quả sản xuất kinh doanh ước tính 6 tháng đầu năm 2018 khả quan với sản lượng điện phát lên lưới điện quốc gia đạt trên 2,6 tỷ kWh đạt 109% kế hoạch; tổng doanh thu ước tính 6 tháng gần 4.034 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước tính 532 tỷ đồng, đạt 138% kế hoạch.

NT2 là đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng. Liên tục lọt vào Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam từ năm 2016-2018, NT2 một lần nữa minh chứng là mã cổ phiếu đáng tin cậy cho nhà đầu tư, là đơn vị hoạt động hiệu quả, minh bạch thông tin trên thị trường điện và trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2018 do Forbes Việt Nam bình chọn: http://danhsach.forbesvietnam.com.vn/top50/

Các tin khác