Đảng bộ NT2 vinh dự đón nhận Cờ thi đua trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền

Ngày 12/4/2016, tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vinh dự được đón nhận Cờ thi đua Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2011-2015) do Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng.

NT2, Hoàng Xuân Quốc, Đảng bộ 

TS. Hoàng Xuân Quốc – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc NT2 nhận cờ thi đua

Trong thời gian qua, Đảng bộ NT2 đã kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức, có 05 Chi bộ gồm 57 đảng viên. Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy Công ty thường xuyên chủ động quán triệt việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, tổ chức triển khai phổ biến đến tận đảng viên các chủ trương chính sách. Trong 05 năm qua, NT2 luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đảng bộ NT2 luôn quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển Đảng; công tác chính trị tư tưởng; xây dựng chính quyền và đoàn thể xã hội. Đảng ủy, lãnh đạo Công ty có những giải pháp và sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành giúp NT2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh hiệu quả, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành Điện lực Dầu khí.

Các tin khác