Bà PHAN THỊ THÚY LAN - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Trình độ chuyên môn
  • Cử nhân kinh tế.
Sở hữu cổ phần: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
  • Số lượng cổ phần đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ;
  • Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
Quá trình công tác
  • 04/2021 đến nay: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
  • 04/2014 đến nay: Nghỉ hưu
  • 2007 đến 2014: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
  • 2006 đến 2007: Phó Ban khai thác dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
  • 1991 đến 2006: Chuyên viên Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
  • 1989 đến 1990: Chuyên viên Viện dầu khí Việt Nam.
  • 1981 đến 1988: Chuyên viên Công ty Vật tư Vận tải Tổng cục Dầu khí.
(*) cập nhật đến ngày 10/5/2021
 

Các tin khác