NT2: Tổng kết công tác trung tu mở rộng NMĐ Nhơn Trạch 2

Ngày 25/11/2020, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua hoàn thành công tác trung tu mở rộng nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 75.000 EOH với sự tham gia của đại diện Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần, các nhà thầu Siemens, PVPS và nhà máy điện Cà Mau, Nhơn Trạch 1.

nt2,tktt,H1

Ông Trần Quang Mẫn – Phó Giám đốc NT2 báo cáo tham luận

Hội nghị nhằm thảo luận, chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện trung tu, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong đợt phát động thi đua hoàn thành trung tu mở rộng nhà máy. 

nt2,tktrt,h2
Công tác khen thưởng trung tu nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Hội nghị đã rút ra bài học kinh nghiệm từ việc quyết liệt chọn đúng thời điểm cho đến công tác chuẩn bị, phối hợp và xử lý các phát sinh. Điểm nổi bật trong đợt trung tu lần này là xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn dịch Covid -19, an toàn lao động, vấn đề sử dụng lực lượng nhân sự thay thế trong điều kiện chuyên gia nước ngoài thiếu hụt và sử dụng vật tư thay thế trong nước nhằm tiết kiệm chi phí.  

 NT2 và nhà thầu phối hợp trong quá trình trung tu nhà máy

Trong năm 2020, NT2 hoàn thành xuất sắc công tác trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 an toàn, tiết kiệm, vượt tiến độ 32 giờ trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 hầu hết các nhà máy điện đều dời kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa sang năm 2021. Việc hoàn thành công tác trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đúng theo kế hoạch sẽ giúp NT2 có lợi thế hơn trong công tác vận hành và chào giá thị trường trong thời gian tới.

 

Các tin khác