NT2: Tổ chức hội nghị người lao động công ty năm 2024

Ngày 15/12/2023, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công hội nghị Người lao động công ty năm 2024.
Hội nghị có sự tham gia lãnh đạo công ty, đại diện Ban Chấp hành công đoàn cùng toàn thể CBCNV NT2. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của công ty, ghi nhận một năm nỗ lực của CBCNV khi hoàn thành đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 100k EOH an toàn, chất lượng. Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 dù còn nhiều khó khăn: Sản lượng khí sụt giảm, sự gia tăng của nguồn năng lượng tái tạo... Trong năm 2023, NT2 cũng xây dựng và thực hiện các nội qui, qui chế, những nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợ tình hình sản xuất kinh doanh và mô hình quản lý công ty. Tập thể lãnh đạo, người lao động NT2 đoàn kết, cố gắng vận hành nhà máy hiệu quả, cùng vì sự phát triển chung của công ty và đảm bảo quyền lợi của mỗi cán bộ công nhân viên.


Tại hội nghị, đại diện Ban Chấp hành công đoàn công ty báo cáo kết quả kiểm tra giám sát và tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các quy định, quy chế, chính sách của công ty liên quan đến người lao động và kết quả hội nghị đối thoại người lao động. Ngoài tổ chức hội nghị người lao động, Ban Chấp hành công đoàn NT2 còn tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ với người lao động để nhanh chóng ghi nhận các ý kiến đóng góp và giải đáp các thắc mắc của người lao động trong quá trình làm việc tại công ty. Trong năm 2023, NT2 luôn tuân thủ pháp luật về an toàn, lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng. Người lao động thực hiện tốt nội qui lao động, không có tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại trong quá trình làm việc tại NT2. Trong năm qua, Ban Điều hành công ty phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn chăm lo đến đời sống CBCNV công ty. Đặc biệt, Thỏa ước lao động tập thể NT2 có nhiều chính sách tốt cho người lao động trên cơ sở quy định của pháp luật như: Trợ cấp nghỉ mát, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người lao động, phụ cấp phương tiện đi lại, trợ cấp ốm đau…Ngoài ra, người lao động NT2 còn được bố trí nhà công vụ cùng khu phức hợp thể thao để người lao động yên tâm công tác, làm việc gắn bó lâu dài tại công ty. 

Trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, người lao động NT2 phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong lao động, sản xuất, vận hành nhà máy điện Nhơn Trạch 2 ổn định, hiệu quả; xây dựng công ty ngày càng phát triển. Trong nhiều năm liền, NT2 đã đạt các giải thưởng uy tín: Doanh nghiệp vì người lao động, Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam.

Các tin khác